Spotkania stacjonarne i online

z rodzicami, opiekunami, pedagogami nauczycielami i osobami pracującymi z dziećmi na organizowanych przez nas i inne instytucje ( uczestniczymy tam jako zaproszeni goście ) konferencjach na których dzielimy się wiedzą o tym jak usłyszeć i zrozumieć nasze dzieci.