Wspieramy finansowo rodziców dzieci w kryzysie emocjonalnym

Pomagamy w opłaceniu wizyt u specjalistów takich jak psycholog, psychiatra, psychoterapeuta dziecięcy tych rodziców, których z różnych powodów obecnie na to nie stać. Bez tego wsparcia terapie tych dzieci nie mogłyby być kontynuowane.